Nadační fond Kalich

Věnujeme se charitativní činnosti na Litoměřicku již od roku 2006. Posláním fondu je podpora spolkové činnosti, místních tradic, kulturního a společenského života litoměřického a slánského regionu.

Nadační fond

Úvodní slovo předsedy správní rady

Činnost NF Kalich založeného v roce 2006 byla úzce spojena s mým působením na Litoměřicku, Roudnicku a Slánsku v pozici senátora. Region, jehož zájmy jsem šest let poctivě obhajoval, jsem si však zamiloval a rozhodl se mu i nadále pomáhat prostřednictvím Nadačního fondu Kalich, ačkoliv můj šestiletý senátorský mandát v roce 2012 vypršel.

 O tom, že svá slova myslím vážně, svědčí i to, že jsem se do Litoměřic natrvalo přestěhoval a se svojí ženou Martinou se rozhodl strávit podzim života v tomto krásném městě nacházejícím se na soutoku řek Labe a Ohře, lemovaném Českým středohořím.

 Práce pro Litoměřicko, Roudnicko a Slánsko mě naplňuje. Potkal jsem zde desítky, ba stovky úžasných lidí, inspirativních osobností. Těší mě vidět, kolik projektů se podařilo zrealizovat díky NF Kalich, nebo s jeho podporou. Těší mě důvěra, se kterou se na nás lidé obracejí. Někdy můžeme pomoci, jindy třeba jen poradit.

 Děkuji za důvěru, kterou do nás vkládáte. Děkuji členům správní rady, jejím čestným členům, revizorovi fondu i jeho manažerce za obětavou a nezištnou práci. Stejně jako dárcům, bez nichž by nemohla být realizována.

 RNDr. Alexandr Vondra

Správní rada 

RNDr. Alexandr Vondra

Ing. Josef Bíža

Tomáš Hlaváček

Mgr. Ladislav Chlupáč

Mgr. Karel Krejza

čestní členové:

Doc. Ing. Antonín Kučera

MUDr. Pavel Kejř

Ing. Eva Břeňová

 

revizor:

Jiří Hak

 

Výroční zprávy

Dokumenty, prostřednictvím kterých vás informujeme o našem vývoji, o finanční situaci, o výsledcích hospodaření za uplynulé účetní období a o vyhlídkách budoucího vývoje finanční situace a očekávaných výsledků hospodaření.

Jejich prostřednictvím vám prezentujeme své cíle a filozofii.

 

Řekli o nás

Jedním ze symbolů Litoměřic je mj. kalich. Symbolem  dlouhodobé splupráce a spolehlivým partnerem je pro Okresní hospodářskou komoru Litoměřice Nadační fond Kalich. Vážíme si toho a těšíme se na další společné akce.
Mgr. Zbyněk Pěnka

předseda Okresní hospodářské komory Litoměřice

S Nadačním fondem Kalich jsem navázal spolupráci před více než 10 lety. Je mi blízké, že se nejedná o jednoúčelový projekt a zaujala mě pestrost aktivit, které se snaží podpořit. Jako starosta města vím o řadě organizací, které byly z nadačního fondu podpořeny – sportem počínaje a kulturou konče. Děkuji všem, kteří se na práci fondu podílí.

Mgr. Martin Hrabánek

starosta města Slaný

S Nadačním fondem Kalich a panem RNDr. Vondrou spolupracujeme již 15 let.
Významně nás podpořil ještě před vznikem Klokánku, tedy v době, kdy nám moc lidí nefandilo. Nadační fond významnou měrou přispěl ke kvalitnímu fungování naší organizace a my se mnohokrát přesvědčili, že se můžeme na pana RNDr. Vondru obrátit s jakýmkoli problémem. Za vše děkujeme! Za děti a celý Klokánek. 

Ivana Prudičová

ředitelka, Fond ohrožených dětí Klokánek Litoměřice

Vzdělávací a výcvikové centrum protidrogové prevence (Multicentrum) v Psychiatrické nemocnici Horní Beřkovice zahájilo svou činnost na podzim roku 2009.

Za dobu své činnosti se zde uskutečnilo kolem tisícovky koncertů, divadelních představení, výstav, filmových promítání, vzdělávacích a společenských projektů. Ty jsou věnovány jak pacientům a zaměstnancům PNHoB, tak školám a odborné i laické veřejnosti z přilehlých regionů. A jelikož se jedná o velmi nákladné aktivity, je potřeba silných a společensky odpovědných partnerů.

Jsme proto velmi poctěni, že od počátků fungování Multicentra je Nadační fond Kalich pravidelným partnerem našich projektů.

Ty spadají velmi často do oblasti humanitárně-charitativní činnosti a stejně jako NF Kalich mají za cíl podporovat místní tradice a kulturní a společenský život na Litoměřicku, Podřipsku a Slánsku.

Tyto projekty jsou primárně určené pacientům našeho zdravotnického zařízení a mají pro ně léčebnou, emoční a socializační funkci.

Naše nemocnice si velmi váží všech dárců a partnerů, kterým není osud našich nemocných spoluobčanů lhostejný a snaží se jim v jejich nemoci pomoci.

 Proto NF Kalich velice děkujeme a těšíme se na další spolupráci.

MUDr. Jiří Tomeček, MBA

ředitel, Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice