Jak pomáháme

Benefiční koncerty

Výjimečný kulturní zážitek s charitativním podtextem a poznáním. To je cílem každoročně pořádaných benefičních koncertů organizovaných NF Kalich, jejichž kompletní výtěžek ze vstupného je předáván Hospici sv. Štěpána v Litoměřicích.

Charitativní činnost

NF Kalich pomáhá lidem v tísni, v ohrožení a nouzi, obzvláště těm, co si sami pomoci nedokáží (seniory, zdravotně postižené, rodiny v tíživé finanční situaci apod.).  Podporujeme i obdobně zaměřené a společensky prospěšné projekty.

Podpora místních tradic

Určena je primárně na podporu činnosti spolků, jež jsou obzvláště v obcích hybatelem společenského života. 

Vzdělávání

Vzdělávání je investicí do budoucna. A to obzvláště v případě mladé generace, na kterou cílíme primárně. Za důležité však považujeme i semináře a besedy na aktuální témata reflektující společenské dění, případně vydávání publikací s tématy vztahujícími se k historii či současnosti Litoměřicka, Roudnicka a Slánska.

Díla trvalé hodnoty

NF Kalich podporuje vznik děl s trvalou hodnotou nejen pro současnou, ale i pro budoucí generace, která mají svým charakterem, významem, nebo skrytým poselstvím přesah do budoucnosti.

Sportovní projekty

Podpora sportovních aktivit a projektů se sportem souvisejících je jedním z poslání Nadačního fondu Kalich.

 

Kulturní projekty

Podpora kultury zahrnuje akce/projekty organizované na Litoměřicku, Roudnicku a Slánsku, které jsou výlučně neinvestičního charakteru a splňují alespoň některé z následujících kritérií: jedinečnost akce/projektu, tradice, lokální charakter.