Poděkování dárcům

Správní rada Nadačního fondu Kalich děkuje všem dárcům, kteří podpořili a podporují jeho činnost. Ať již formou finančních darů nebo pomocí rozvoji aktivit či důvěrou v činnost fondu. Velmi si toho vážíme.

Díky tomu můžeme naplňovat poslání Nadačního fondu Kalich, kterým je podpora prospěšných aktivit vyvíjených ve prospěch obyvatel Litoměřicka, Roudnicka a Slánska.

 

V průběhu let nás finančně podpořili:

  • Severočeská vodárenská společnost a.s.