Poděkování dárcům

Správní rada Nadačního fondu Kalich děkuje všem dárcům, kteří podpořili a podporují jeho činnost. Ať již formou finančních darů nebo pomocí rozvoji aktivit či důvěrou v činnost fondu. Velmi si toho vážíme.

Díky tomu můžeme naplňovat poslání Nadačního fondu Kalich, kterým je podpora prospěšných aktivit vyvíjených ve prospěch obyvatel Litoměřicka, Roudnicka a Slánska.

 V průběhu let nás finančně podpořili:

 • Severočeská vodárenská společnost a.s.
 • Hennlich, s.r.o.
 • Institut manažerské ekonomie Litoměřice
 • Stredoeuropská nadacia Bratislava
 • Dobrá realitka, s.r.o.
 • KRAUN, spol. s.r.o.
 • TPC INDUSTRY, a.s.
 • Chládek a Tintěra, a.s.
 • TESLA Hloubětín, a.s.
 • Forklift
 • Balkancar
 • KES Hak, s.r.o.
 • město Litoměřice
 • obec Mšené- lázně
 • RNDr. Alexandr Vondra
 • Mgr. Ladislav Chlupáč
 • Mgr. Karel Krejza
 • Tomáš Hlaváček
 • MUDr. Ondřej Štěrba
 • Jakub Horák
 • Martina Kejřová