Nadační fond Kalich

Věnujeme se charitativní činnosti na Litoměřicku již od roku 2006. Posláním fondu je podpora spolkové činnosti, místních tradic, kulturního a společenského života litoměřického a slánského regionu.

O nás

SRDCE KALICHU BIJE PRO VÁS

Nadační fond Kalich založil v roce 2006 současný europoslanec RNDr. Alexandr Vondra, který byl právě v roce 2006 zvolený senátorem za Litoměřicko, Roudnicko a Slánsko.

Svou aktivitu Kalich nepřestal vyvíjet ani poté, co Alexandr Vondra o šest let později svůj mandát již neobhájil. Naopak fond rozšířil spektrum činnosti o další zajímavé akce podporující Litoměřicko, Roudnicko a Slánsko.

Za dobu své činnosti rozdělili členové správní rady přes tři miliony korun. Podpořeny byly desítky subjektů, některé – jako například Hospic sv. Štěpána, litoměřický Klokánek, Slánské jazzové dny, Beřkovický podzim apod. – opakovaně.

Děje se tak v souladu s posláním fondu, kterým je podpora spolkové činnosti, místních tradic, kulturního a společenského života litoměřického a slánského regionu. 

Kalich vykazuje minimální provozní náklady. Je tomu tak zásluhou obětavé činnosti členů správní rady (RNDr. Alexandr Vondra, MUDr. Pavel Kejř, Ing. Josef Bíža, Ing. Antonín Kučera, CSc., Tomáš Hlaváček), manažerce fondu (Ing. Eva Břeňová) a jeho revizorovi (Jiří Hak), kteří pracují ve prospěch nadačního fondu bez nároku na honorář. Neodmyslitelnou součástí jsou pak dárci a podporovatelé, bez nichž by fond nemohl fungovat. Všem, obzvláště pak Severočeské vodárenské společnosti, patří velké poděkování.