Vánoční nadílka dětem v Klokánku proběhla v duchu podpory sportu a kulturu

Předvánoční vlna solidarity se tak jako každoročně snesla na litoměřický Klokánek. Tak jako mnoho let před tím i letos do zařízení poskytující náhradní domov dětem v těžké životní situaci zavítali členové správní rady Nadačního fondu Kalich Alexandr Vondra, Ladislav Chlupáč a Karel Krejza. Na společné zpívání s dětmi u vánočního stromu po dohodě s ředitelkou Ivanou Prudičovou sice z důvodu nemocnosti nedošlo, nicméně svůj význam mělo i povídání o budoucnosti a možnosti rozvoje zařízení s maximální kapacitou 18 dětí, jemuž město Litoměřice za symbolickou korunu pronajímá vilu v Alšově ulici.

 Zatímco loni Kalich zakoupil dětem chybějící notebooky na podporu on-line výuky, letošní nadílka NF Kalich se nesla v duchu podpory sportu a kultury.  Dárkem totiž byly permanentní vstupenky umožňující dětem a jejich doprovodu návštěvu kina, divadla, kulturního domu, ale i plaveckého bazénu, zimního stadionu apod.  „Vzhledem k tomu, že se k nám velmi často dostávají děti bez potřebného oblečení, máme radost i z poukazů na nákup oblečení a sportovního zboží do prodejny Intersport,“ uvedla ředitelka Klokánku Ivana Prudičová.

 FOD Klokánek Litoměřice podporuje NF Kalich dlouhodobě a členové správní rady se vždy na každoroční tradiční předvánoční návštěvu a předání dárků těší. „Věříme, že si děti všechny aktivity naplno užijí a pomohou jim zpříjemnit pobyt mimo svou vlastní rodinu,“ shrnul své dojmy předseda správní rady Kalichu Alexandr Vondra.

 Klokánek je projekt Fondu ohrožených dětí, jehož cílem je nabídnout dětem místo ústavní výchovy přechodnou rodinnou péči na dobu, dokud se nemohou vrátit zpět do své rodiny, nebo dokud pro ně není nalezena trvalá náhradní rodinná péče. V Litoměřicích byl otevřen v roce 2007 mj. i za přítomnosti Alexandra Vondry. NF Kalich i město Litoměřice totiž toto zařízení podporují již od samého počátku.