Diskuse s guvernérem ČNB

Svět po finanční krizi již nemůže být stejný, jako byl. „Vyráběl víc, než na co měl, než co se vyplácelo a bylo prodejné,“ zaznělo z úst viceguvernéra České národní banky Miroslava Singera, který přijal pozvání Okresní hospodářské komory v Litoměřicích a Nadačního fondu Kalich Alexandra Vondry na panelovou diskusi s podnikateli.

Tématem byla finanční krize. Více než stovku přítomných podnikatelů zajímal kromě jiného i předpokládaný vývoj koruny vůči euru. Podle viceguvernéra lze předpokládat, že koruna bude mít tendenci posilovat, ale zároveň i hodně kolísat. Singer, dle hodnocení senátora Vondry jeden z nejlepších národohospodářů v zemi, dále poukázal na možná rizika přímo související s volbami do Poslanecké sněmovny. „S blížícími se volbami nejsou naši političtí představitelé ochotni přihlásit se k realitě, což nás v budoucnu může stát až příliš,“ konstatoval ekonom ve zjevné narážce na předpokládaný vysoký schodek státního rozpočtu a s ním kontrastující populistické sliby politiků voličům. Zároveň s tím však uklidnil podnikatele prohlášením, že banky v České republice krizi přežijí a svým závazkům vůči klientům dostojí.

Po diskusi s vládním ekonomem Tomášem Sedláčkem, bývalým ministrem Vladimírem Dlouhým tak Alexandr Vondra společně s okresní hospodářskou komorou uspořádal další ekonomicky zaměřenou debatu určenou hlavně podnikatelům.