Litoměřice mají svůj Petřín

Obdobnou spolupráci si oba subjekty v čele s Alexandrem Vondrou a starostou Ladislavem Chlupáčem zopakovaly i v roce 2010, kdy společně s jednatelem občanského sdružení Salva Guarda Janem Grimmem odhalily bronzovou sochu Karla Hynka Máchy na úpatí Mostné hory. Jde o odlitek Myslbekova díla instalovaného na Petříně.