25.08.2020 Tomáš Klus

Rekordní výtěžek pro Hospic sv. Štěpána, vysoká návštěvnost, naprosto ideální počasí a neuvěřitelně krásná atmosféra pod širým nebem, v blízkosti katedrály sv. Štěpána na Dómském náměstí v Litoměřicích, kterou vytvořil zpěvák Tomáš Klus. Tak lze stručně charakterizovat včerejší benefiční koncert „Pro lidi v první linii“, pořádaný Nadačním fondem Kalich, městem Litoměřice a za podpory Městských kulturních zařízení.

Hned v úvodu byli oceněni čestní hosté koncertu, kterými byli zaměstnanci covidové stanice litoměřické nemocnice, kteří v první vlně pečovali o nakažené, zaměstnanci Domova U Trati, jež několik týdnů strávili nepřetržitě s klienty v zařízení zasaženém koronavirem, zaměstnanci Farní charity Litoměřice, co pečovali o lidi v několika zařízeních, ale zajišťovali i terénní péči, stejně jako například zaměstnanci Hospice sv. Štěpána.

„Učíme od malička děti kouzelnému slůvku, které otevírá dveře a lidská srdce. To je slůvko děkuji, které zde zaznělo již mnohokrát a připojuji se i já. Kromě těch, kterým jsme již děkovali, bych připomněl i ty, kterým jsme dnes ještě nepoděkovali. Obdivuhodná totiž byla i práce několika desítek dobrovolníků,“ pronesl starosta Ladislav Chlupáč, který společně s předsedou správní rady NF Kalich Alexandrem Vondrou rozdal stovku růží zaměstnancům zmíněných zařízení. Za jejich práci jim poděkoval i biskup Jan Baxant.

V následném zhruba hodinu a půl trvajícím vystoupení rozezpíval a roztančil publikum energií nabitý Tomáš Klus. Zpěvák mimo jiné neváhal a navštívil i samotný hospic. „Je to nádherné zařízení a reprezentuje téma, kterého se nesmíme bát, neboť je naší součástí,“ konstatoval v té souvislosti. 

Atmosféru večera pak tím nejlepším možným způsobem zpečetil výtěžek ze vstupného určený i tentokráte litoměřickému hospici.  „Mám obrovskou radost, že jde o výtěžek rekordní,“ uvedl předseda správní rady NF Kalich Vondra, který ředitelce Monice Markové předal šek na 194 500 korun. Po tisícovce dále na výzvu moderátorky večera Evy Břeňové přidalo několik dalších návštěvníků, včetně zpěváka Kluse. Deset tisíc korun se rozhodl věnovat i probošt Jiří Hladík. Právě se svolením proboštství bylo možno uspořádat koncert opět na Dómském náměstí. Celkem se tedy pro hospic podařilo vybrat zhruba 210 tisíc korun.

„To je naprosto úžasné. Moc všem děkujeme. Za výtěžek budeme moci nakoupit antidekubitní matrace pro naše klienty, mobilní lůžka a koncentrátory kyslíku, kterých máme nedostatek,“ uvedla ředitelka hospice Monika Marková.