26.06.2019 Jaroslav Uhlíř

Ani vrcholící tropické teploty blížící se čtyřicítce nepřekazily 8. ročník benefičního koncertu Nadačního fondu Kalich pro Hospic sv. Štěpána. Kdo našel odvahu a vyrazil 26.června 2019 večer ke katedrále na Dómském náměstí v Litoměřicích, nelitoval. Jaroslav Uhlíř, jehož písničky již zlidověly, dokázal vytvořit nezaměnitelnou atmosféru. Publikum si řadu songů odzpívalo s ním a mnozí dokonce tančili.

 

Benefiční akci pořádal i tentokráte Nadační fond Kalich za podpory města Litoměřice a Městských kulturních zařízení. Publikum i Jaroslava Uhlíře s kapelou v úvodu přivítala Martina Vondrová, která zastoupila a omluvila předsedu správní rady Kalichu Alexandra Vondru, který si jako nově zvolený europoslanec plnil své povinnosti v Bruselu.

Publikum pozdravil i biskup Jan Baxant společně s proboštem Jiřím Hladíkem, s jejichž svolením se koncert uskutečnil pod širým nebem, v kouzelném prostředí Dómského náměstí.

Starosta Ladislav Chlupáč ocenil kromě kulturního zážitku zprostředkovaného Jaroslavem Uhlířem s kapelou i profesionální a obětavý přístup všech zaměstnanců a dobrovolníků hospice. Na podium pozval tři z nich. Staniční sestře Alexandře Moštkové poděkoval za její přístup k pacientům, který je vždy velmi profesionální a zároveň mimořádně laskavý. Také za to, jak podporuje svůj tým, dbá o jeho rozvoj, vzdělávání i vzájemné vztahy. Zdravotní sestru Pavlu Salačovou zase ocenil za její ochotu zapojit se do péče o prvního dětského pacienta v domácím prostředí, což zvládla mimořádně profesionálně, přestože není kmenovou sestrou domácího hospice. Služby v dětské péči držela díky své ochotě. Nad rámec svých povinností se o klienty hospice stará i asistentka terénní odlehčovací služby Jitka Perglerová. Jejím pracovním nástrojem se například stala kytara poté, co hospic přijal za klienta bývalého trempa. Paní Jitka mu prostě chtěla udělat radost. A zjistila, že písničky dělají radost celé řadě dalších klientů.

Koncert vyvrcholil slavnostním předáním šeku ředitelce hospice Monice Markové členy správní rady NF Kalich Pavlem Kejřem, Josefem Bížou a Tomášem Hlaváčkem. Výtěžek ze vstupného tentokráte činil 51 tisíc korun.